Politica de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Conform legilor în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, suntem obligați să vă prezentăm urmatoarele informații, pe care vă rugăm să le citiți. ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. a protejat încă de la înființare și protejează din principiu datele personale din bazele de date pe care le deține și pe care le administrează, iar Clienții noștri sunt instruiți cu fiecare ocazie cu privire la aspectele legale și etice legate de colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, website-ul nostru a fost conceput pentru a vă respecta acest drept, precum și pentru a păstra datele dumneavoastră în siguranță. Pentru ca să puteți beneficia de produsele / serviciile noastre, și pentru ca serviciile pe care vi le oferim, inclusiv online, să funcționeze corespunzător pentru dumneavoastră, suntem nevoiți să colectăm și unele date cu caracter personal; vă asigurăm că toate datele pe care le colectăm sunt menținute la minimul necesar, iar colectarea se bazează fie pe temeiuri legale (obligativități legale, spre exemplu, pentru întocmirea facturilor fiscale), fie pe interesele noastre legitime (desfășurarea activității firmei, conform statutului acesteia și codurilor CAEN cuprinse în statut). Utilizând oricare dintre serviciile oferite de ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L., sunteți de acord să citiți și să înțelegeți politica noastră privind confidențialitatea datelor și cookie-urile, după cum urmează (vedeți mai jos). Pentru a vă asigura că totul este ușor de citit, am inclus pentru fiecare aspect un titlu și o scurtă explicație simplă.
CE DATE COLECTĂM

Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizați în vederea accesului la serviciile noastre. La modul general, colectăm, stocăm pe o perioadă nedeterminată și prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa (adresele) de e-mail, numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu / personal), adresa (adresele) de corespondență, care poate fi adresa de domiciliu, adresa IP în cazul în care ne lăsați un comentariu pe site în vederea combaterii spamului și atacurilor informatice etc. În cazuri particulare specifice, colectăm și alt tip de date cu caracter personal (de exemplu, în cazul facilitării obținerii dreptului de utilizare a unui domeniu cu deținător persoană fizică, sunt necesare datele complete din cartea de identitate; în cazul contractelor semnate cu persoane fizice, în plus față de datele generale menționate mai sus, este necesară și adresa de corespondență, care poate fi adresa de domiciliu; în cazul recrutării, colectăm, stocăm și colectăm datele personale incluse în CV-uri, cum ar fi, spre exemplu, vârsta, naționalitatea, date legate de nivelul de studii etc).

Cookie-uri

Pentru a vă oferi o experiență de vizitare plăcută în site-ul nostru, folosim mici fișiere pasive, numite cookie-uri, pe care le plasăm pe calculatoarele dumneavoastră. Aceste cookie-uri nu ne furnizează date despre identitatea dumneavoastră. Ele sunt folosite în interes legitim și transparent – mai multe informații găsiți în pagina dedicată, accesibilă aici: Politica de cookies.

LA CE DATE AVEM ACCES

Prin natura serviciilor pe care le oferim și în vederea desfășurării în bune condiții a proceselor de lucru specifice domeniului nostru de activitate în vederea prestării serviciilor solicitate de către Clienți, este necesar să avem acces integral, de administrare, cu drepturi depline, la diverse aplicații, baze de date și facilități (spre exemplu, la conturile de hosting ale clienților noștri, precum și la proprietățile online ale acestora: Google Analytics, Facebook Ads etc), care pot conține și date cu caracter personal. Aceste tipuri de acces sunt absolut necesare pentru ca ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. să poată presta serviciile de care beneficiați. 

Acces la conturile de hosting

Avem acces administrativ la bazele de date corespunzătoare conturilor de hosting de pe serverele pe care le administrăm (**vedeți mai jos SITUAȚII SPECIALE), precum și la adresele de e-mail create în aceste conturi de hosting. Astfel, avem acces la panoul de control (Cpanel), FTP, PhpMyAdmin (baze de date), user cu rol de Administrator, în vederea prestării serviciului de hosting și/sau a efectuării lucrărilor solicitate sau necesare prin natura contractului la website-ul/urile Clientului, precum și a setărilor, inclusiv în ceea ce privește gestionarea căsuțelor de e-mail ale Beneficiarului, la cererea acestuia sau în vederea rezolvării unei necesități ocazionate de intervenții legate de funcționarea sistemelor de mailing în website-ul/urile Clientului.

 

CE CONSTITUIE DATE CU CARACTER PERSONAL
Date personale

Date cu caracter personal se consideră a fi acele date care sunt legate de o persoană și care fac posibilă identificarea acelei persoane prin legătura dintre persoana respectivă și aspectul care o poate identifica. Exemple de astfel de date: nume și prenume, CNP, date de localizare, IP, adresă de e-mail etc. Totuși, uneori și un pseudonim sau altceva aparent anonimizat (o codificare într-o bază de date) poate fi considerat dată cu caracter personal, dacă există posibilitatea de a se face cu ușurință (de exemplu, prin corelarea datelor dintr-o bază de date) legătura între informația respectivă și o persoană, permițând astfel identificarea persoanei.

Date personale sensibile

Există și o categorie specială de date cu caracter personal, datele personale „sensibile”: date genetice, biometrice (atunci când pot duce la identificarea exactă a persoanei – de exemplu, un semn particular deosebit).

Nu constituie date cu caracter personal

Sunt și cazuri în care individul nu poate fi identificat prin asocierea lui cu diverse date. Astfel, nu constituie date cu caracter personal datele de identificare și operare ale persoanelor juridice (denumirea unei firme, CUI, adresa de e-mail generală, de tipul „office@…”, „contact@…”, „sales@…”,  numărul de telefon fix sau mobilul firmei etc. De asemenea, nu constituie date cu caracter personal datele anonimizate corect (care nu permit combinarea sau reducerea seturilor de date până la posibilitatea identificării unui individ cu anumite caracteristici).

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor legale în vigoare privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, ENERGYSTUDIO AGENCY SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scoprile colectării datelor sunt: desfășurarea în condiții optime a serviciilor pe care vi le oferim, precum și promovarea acestora pentru ca dumneavoastră să fiți informat corect și complet. În cazul în care doriți să lucrați la noi, desigur colectăm și prelucrăm CV-urile dumneavoastră pentru a putea evalua competențele pe care le aveți și dacă vă potriviți culturii noastre organizaționale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate în cazul diverselor interacțiuni între dumneavoastră și site-ul nostru, reprezentanții noștri, site-urile pe care le deținem și în care doriți acces etc, aceste date fiind necesare pentru desfășurarea corectă și în condiții optime a activităților pentru care apelați la noi. Refuzul dumneavoastră determină, după caz, imposibilitatea de a vă răspunde la solicitări sau imposibilitatea de a presta serviciile solicitate. Spre exemplu, nu vă putem trimite mesaje e-mail fără să avem adresa dumneavoastră de e-mail, nu putem să vă contactăm telefonic pentru a vă oferi detaliile solicitate, dacă nu ne furnizați numărul de telefon, nu putem obține pentru dumneavoastră dreptul de folosință pentru domeniul.ro dorit pe persoană fizică dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale etc.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ENERGYSTUDIO AGENCY SRL, iar o parte dintre acestea, în funcție de natura interacțiunii sau serviciului solicitat de dumneavoastră, sunt comunicate numai către terțele părți către care este absolut esențial să fie comunicate (către firma de contabilitate în cazul contractelor și facturilor, către furnizorul de hosting în cazul serviciilor de hosting etc). Pentru a afla în orice moment care sunt terțele părți care au acces la datele dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați și veți primi prin e-mail lista acestora.

Conform legilor în vigoare, beneficiaţi de mai multe drepturi privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de informare, de acces, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, inclusiv crearea de profiluri, și restricționarea prelucrării, dreptul de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat), precum și transferarea acestora la alt operator. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa oricând cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office [a rond] ENERGYSTUDIO AGENCY [punct] ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și Justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Acces la proprietati online

Avem acces la proprietăți Google, după caz (Analytics, Search Console, AdWords), în vederea analizei statistice a datelor de trafic și a prestării serviciilor de gestionare a campaniilor de publicitate online prin sistemul Google AdWords. Avem acces la proprietăți Facebook, respectiv pagini de companie sau pagini de persoană (în cazul în care Clientul optează pentru o pagină de persoană pentru prezența afacerii sale pe Facebook), în vederea prestării serviciilor de gestionare a prezenței pe Facebook și a campaniilor de publicitate online prin sistemul Facebook Ads. Avem, de asemeneam, acces la orice alte proprietăți online (ca exemplu, fără a se limita la: LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, directoare de linkuri care necesită logare, servicii de mass-mailing de tipul MailChimp, Aweber etc) după caz, în vederea prestării serviciilor solicitate de către Client sau necesare prin natura serviciilor solicitate de către Client. Toate aceste proprietăți online pot conține date cu caracter personal, cum ar fi, spre exemplu, adresa de e-mail, nume și prenume etc.

Retragerea accesului, ștergerea datelor, mutarea datelor

Puteți retrage oricând accesul ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. la contul dumneavoastră de hosting sau la proprietățile dumneavoastră online. Totuși, trebuie să știți că aceasta ne pune în imposibilitatea de a presta către dumneavoastră serviciile solicitate. De asemenea, puteți solicita, ca persoană fizică, ștergerea datelor dumneavoastră personale din bazele noastre de date, însă ștergerea acestor date poate interfera cu buna utilizare a serviciilor noastre. Puteți, de asemenea, solicita mutarea datelor către alt procesator / controller de date cu caracter personal.

**SITUAȚII SPECIALE – DATA PROCESSOR / PROCESATOR DE DATE / ÎMPUTERNICIT

Dată fiind natura serviciilor pe care le oferim clienților noștri, în relația dintre ei și persoanele ale căror date cu caracter personal le colectează, stochează și prelucrează, ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. reprezintă terță parte cu acces autorizat și legitim („Data Processor” / „Împuternicit” conform GDPR) la datele cu caracter personal colectate, stocate și prelucrate de aceștia, sub forma bazelor de date de clienți / utilizatori ai website-urilor / abonați la buletine de știri etc, baze de date în care pot fi colectate și stocate date cu caracter personal diverse, de la nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail, până la date psihosociodemografice, geolocalizare, IP și istoric de utilizare. În oricare dintre aceste situații accesul ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. presupune exclusiv prestarea serviciilor proprii către clienții săi, respectiv administrarea și mentenanța sistemelor informatice și a bazelor de date. ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. nu copiază, nu reține și nu intervine asupra acestor baze de date decât conform solicitărilor clienților săi care dețin bazele de date în cauză, iar aceste intervenții și efectele lor sunt responsabilitatea clienților ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L., datele respective fiind supuse condițiilor specifice politicilor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal ale firmelor / persoanelor fizice respective. În cazul în care doriți ștergerea, actualizarea sau consultarea datelor dumneavoastră personale aflate în bazele de date ale unui Client al ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L., vă rugăm să adresați solicitarea direct acestuia.

CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Datele dumneavoastră personale sunt stocate în baze de date la care au acces doar persoanele autorizate (vedeți mai sus: angajații ENERGYSTUDIO AGENCY, firma de contabilitate, compania de hosting etc). Bazele de date care stochează datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor de contact de pe site sunt stocate pe un server securizat, aflat într-un data center protejat. Accesul persoanelor autorizate la datele dumneavoastră se face numai în scopul pentru care aceste date ne-au fost furnizate de către dumneavoastră și în vederea mentenanței sistemelor de stocare și protecție a datelor dumneavoastră.

În eventualitatea în care datele dumneavoastră sunt solicitate, indiferent de motiv, în mod oficial, de către reprezentanți ai statului, datele dumneavoastră vor fi furnizate acestora conform solicitărilor respective, în condițiile legii, caz în care aceștia devin răspunzători la rândul lor pentru protecția datelor dumneavoastră.

CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Este important să știți că nu vom folosi datele dumneavoastră personale decât în scopul pentru care ni le-ați comunicat. Astfel, vom folosi adresa dumneavoastră de e-mail pentru comunicări comerciale dacă ne-ați contactat în prealabil pentru o ofertă și ați acceptat să vă contactăm pe viitor prin e-mail sau dacă ați descărcat unul dintre materialele pe care le oferim pe site pentru informarea dumneavoastră și ne-ați furnizat adresa dumneavoastră de e-mail înainte de a primi acces la materialul dorit. Vă vom transmite proformele și facturile fiscale la adresele de e-mail furnizate, precum și diverse notificări importante și pe care le considerăm de interes pentru dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi niciodată vândute de către ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. nici individual, nici ca parte a vreunei baze de date.

De asemenea, ENERGYSTUDIO AGENCY S.R.L. nu accesează sub nicio formă adresele de e-mail din conturile de hosting pe care le administrează decât la solicitarea expresă și cu acordul explicit exprimat al Clienților.

Cat timp păstrăm datele dumneavoastră?

La modul general, stocăm pe o perioadă de 36 de luni de la încetarea necesității prelucrării (de exemplu, dacă nu ne mai scrieți niciun mesaj de trei ani, vom șterge datele dumneavoastră, dar dacă reveniți, acestea vor fi colectate din nou). E-mailul cu care v-ați înscris la newsletter este șters dacă nu ați deschis newsletterele noastre pe o perioadă de 6 luni, așadar, ca să primiți din nou newsletterele noastre, va trebui să vă reabonați. Cookie-urile noastre le păstrăm doar 30 de zile, apoi vă vom întreba din nou dacă sunteți de acord cu ele, la prima vizită pe site-ul nostru.

Alte moduri în care vă protejăm:

Folosim HTTPS, pentru siguranță

Website-ul nostru folosește protocolul HTTPS, care criptează datele transmise (de exemplu, prin intermediul formularelor de contact din site). Aceasta înseamnă că, fie și în eventualitatea puțin probabilă în care aceste date ar fi interceptate, ele nu ar putea fi citite de către o terță parte.

Hosting protejat

Găzduirea site-urilor și mailurilor dumneavoastră se face pe servere protejate (ISO 27001, sisteme de securitate acces, monitorizare video etc).